Cień pod sliderem

Nagrody

Prezes PPU Palisander Sp. z o.o. Menedżerem Roku 2017Rok 2016 i 2017 to lata, w których Prezes Firmy – Sławomir Żubrycki otrzymał tytuł Menedżera Roku, Organizowany przez Kurier Poranny plebiscyt pt. ,,Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw” to prestiżowe wyróżnienie na arenie regionalnej, przyznawane tym, którzy mają istotny wkład w gospodarczy rozwój regionu.

 

 

PPU Palisander Sp. z o.o. w latach 2017 i 2018 otrzymała Diamenty Miesięcznika Forbes. W ogólnopolskim rankingu wyróżniono firmy, które z roku na roku odnotowują najszybszy wzrost. Pod uwagę brano złożone do KRS lub opublikowane w Monitorze Polskim sprawozdania finansowe.

 

 

 

 

 

topbuilder2016-79

Palisander w latach 2012, 2013, 2014 i 2016 otrzymywał nagrodę Top Builder. Jest to nagroda miesięcznika Builder, przyznawana przez Kapitułę Konkursu, redakcję pisma i jego Radę Programową.

Palisander w tych latach został wyróżniony m.in. za autorski system zarządzania jakością usługi najmu szalunków, szalunek słupa PAL-S4, ,,Międzynarodową Platformę Wymiany Wiedzy i Technologii”, szalunek specjalny PAL-X3M i ,,Monitoring kosztów najmu szalunków”

 

logo_obrazek_przewodni

W latach 2010, 2012, 2013, 2015 Palisander został nagrodzony tytułem Budowlanej Firmy Roku. Kapituła konkursu wybrała i doceniła przedsiębiorstwa, które wyróżniały się w Budownictwie.

Nie tylko dobre wyniki, ale i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz rzetelność i stabilność prowadzonej działalności miały niewątpliwy wpływ na sukces PPU Palisander Sp. z o.o. w tym rankingu.

Dodatkowo – za rok 2015 uhonorowano Sławomira Żubryckiego – Prezesa firmy przyznając mu tytuł Osobowości w Branży.

 

W roku 2010 i 2014 PPU Palisander Sp. z o.o. otrzymało nagrodę Pracodawcy Roku w Budownictwie organizowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Komisja wyróżniła firmę za dynamiczny rozwój firmy i nowatorskie osiągnięcia w zarządzaniu, systematycznie podnoszoną jakość usług i wyrobów oraz wdrażanie do produkcji własnych, nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych.

Rysunek1_4

Palisander w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 2012 został wyróżniony tytułem Gazeli Biznesu potwierdzającym wiarygodność firmy wśród kontrahentów, udowadniając przy tym, że firma  PPU Palisander Sp. z o.o. założona w 1993 i oferująca systemy szalunkowe posiada ugruntowaną, wysoką pozycję na rynku ogólnopolskim.

 

Autorski System Zarządzania Jakością Najmu Szalunków – QLOS, wdrożony w 2011 r przez firmę Palisander został doceniony. W październiku 2011 otrzymał Medal Europejski, przyznany przez Kapitułę Konkursu Business Centre Club.

Konkurs BCC promuje i nagradza polskie wyroby i usługi spełniające standardy i normy Unii Europejskiej. Nominowane usługi lub produkty muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje lub patenty. Równie ważnym kryterium oceny  jest rozwój ekonomiczny firmy startującej w konkursie, zdobyte przez nią w latach ubiegłych nagrody i certyfikaty.