Cień pod sliderem

PAL-MAX

Do przenoszenia dużych obciążeń.

System inżynieryjny PAL-MAX został zaprojektowany z myślą o przenoszeniu znacznych obciążeń pionowych, które generowane są w trakcie realizacji obiektów infrastruktury kolejowej lub drogowej t.j. mosty, wiadukty lub tunele, a obecność naturalnych przeszkód (istniejące rzeki lub cieki wodne) lub sztucznych (linie kolejowe lub drogowe) uniemożliwiają zastosowanie standardowych konstrukcji podpierających szalunki.

 

ikona PAL-MAX

 

Wstecz

Cechy systemu:

Wytrzymałość
Lekkość
Wile zastosowań

 

PDF_KartaPro

contact-icon-systems-002

Oddział Centralny|Białystok
Oddział Południe|Katowice
Oddział Zachód|Swarzędz