Cień pod sliderem

Palisander PRO

pro ikona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz
  • Zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi kosztami związanymi z naprawą uszkodzonych elementów;
  • Pokrycie wszystkich napraw oraz uzupełnień elementów zdekompletowanych
  • Naliczanie poprzez zryczałtowaną opłatę;
  • Pewność kalkulacji kosztów napraw i ułatwienie rozliczenia końcowego Budowy.