Cień pod sliderem

Podpory MEP

Siła i lekkość.

Podpory MEP znajdują zastosowanie podczas podpierania konstrukcji o różnym charakterze np. stropów, estakad, podciągów, czy przy konstrukcji bramek przejazdowych w połączniu z systemem PAL-MAX.
Zastosowanie ram do połączenia i usztywnienia układu MEP umożliwia dopasowanie do różnego rodzaju podłoża oraz do przejmowania znacznych obciążeń.
Dzięki płynnemu dopasowaniu wysokości system odpowiedni jest dla potrzeb:

  • podpierania szalunków stropowych na wszystkich wysokościach
  • podpierania podciągów, balkonów lub elementów prefabrykowanych
  • budownictwa infrastrukturalnego

ikony MEP

Wstecz

Cechy systemu:

Wytrzymałość
Prostota
Szybkość

 

PDF_KartaPro

contact-icon-systems-002

Oddział Centralny|Białystok
Oddział Południe|Katowice
Oddział Zachód|Swarzędz