Cień pod sliderem

S17, Warszawa – Lublin

Budowa drogi ekspresowej S17 to kolejna ważna inwestycja drogowa ostatnich lat. Najciekawsze dane dotyczące przedsięwzięcia: cały odcinek prac – to blisko 60 km i blisko 90 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 23 mosty i 45 wiaduktów. Realizacja inwestycji odbywa się przy udziale Palisander.
Większość obiektów tj. mostów, wiaduktów, przejść wykonano w technologii betonu architektonicznego. Dostarczony przez Palisander system Alfa, ze względu na zróżnicowany zakres wysokości elementów (135 cm, 270 cm, 305 cm, 340 cm) pozwolił na dopasowanie regularnego „rysunku” ram szalunku oraz rozstawu otworów na pręty spinające do geometrii przyczółków bądź filarów. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne poszczególnych obiektów mają bardzo różne gabaryty – od 4,00 do 12,00 m wysokości, dlatego system Alfa, w którym możemy wyróżnić 14 szerokości płyt, pozwolił na doskonałe dopasowanie do zadanych wymiarów przy redukcji użycia elementów drewnianych przez budowę, co ma niebagatelne znaczenie dla lica betonu architektonicznego.
Ustroje nośne znacznej części obiektów są zespolone, w głównej mierze oparte na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu MG. Technologia wykonania takich konstrukcji zakłada wykonanie przyczółków, filarów pośrednich oraz ich oczepów w I etapie. Następnie zakładane jest oparcie belek na oczepach filarów i wykonanie płyty pomostowej. Taka kolejność robót, wysokość konstrukcji do 8,00 m oraz duże obciążenie od wszystkich składowych wymusiło podparcie oczepów podporami typu PAL-MAX – system wysokonośnych podpór, z lekkimi elementami o prostym montażu.

Wstecz