Cień pod sliderem

Trasa ekspresowa S5, Poznań – Wrocław

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat. Nowa trasa przebiega po całkowicie nowym śladzie.
Najważniejsze parametry budowanego odcinka: długość 27,8 km, ilość węzłów dwupoziomowych 4, ilość obiektów mostowych 19 i 1 ekodukt.
Realizacja inwestycji odbywała się przy udziale Oddziału Zachód Palisander. Kilkanaście obiektów inżynieryjnych oraz zbiorników retencyjnych powstało z użyciem szalunków firmy.
Wyróżniającym się pod względem konstrukcyjnym i wykonawczym jest wiadukt WS11 w ciągu S5 nad linią PKP Łódź Kaliska – Tuplice. Najciekawsze dane techniczne budowli: wysokość ścian przyczółków – ponad 12 metrów i długość całkowita (w końcach skrzydeł) ≈ 110 m.
Wysokie przyczółki ze ścianami bocznymi oraz skrzydłami szalowano przy użyciu systemu Mammut, podpartego podporami BKS. Do podparcia ustroju w przęsłach wykorzystano system PAL-MAX i uniwersalny systemem PAL-BS, który wykorzystano również jako obstawkę.
Ochronę i bezpieczeństwo prowadzonych robót zapewniły rozwiązania z zakresu BHP. Palisander zaproponował przy wznoszeniu elementów pionowych zintegrowane platformy robocze z włazem (system Mammut i ALFA). Do komunikacji pionowej wykorzystywano schodnię PAL-120. Natomiast do zabezpieczeń krawędzi stropów – system PAL-BHP ze ściskami i słupkami bariery.

Wstecz