Cień pod sliderem

Zapytanie ofertowe 2

ogłoszenie2

Na wykonanie usługi dostarczenia materiałów w ramach Programu „Bon na innowacje”

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, firma PPU Palisander sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na sprzedaży materiałów zgodnie ze specyfikacją zawartą w pkt I.

Zamawiający:

PPU Palisander sp. z o.o.

Ul. Elewatorska 11B

15-620 Białystok

Tel.: 085 67 68 159

e-mail: biuro@palisander.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe do pobrania (pdf)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz Oferty