W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, od kwietnia 2020r. w firmie Palisander stworzony został wewnętrzny schemat postępowania w kierunku zapobieganiu rozprzestrzeniania wirusów. Zbiór zasad powstał w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

1.Wprowadzony został zmianowy system pracy, zarówno wśród pracowników biurowych jak i magazynowych, ograniczający liczbę osób przebywających w danej przestrzeni.

2.Wprowadzono dodatkową przerwę pomiędzy kolejnymi zmianami na wietrzenie oraz dezynfekcję pomieszczeń.

3.Zakupione zostały lampy wirusobójcze UVC, umieszczone w przestrzeniach wspólnych, które w ciągu dnia oczyszczają powietrze z wirusów i bakterii. 

4. Na wszystkich korytarzach oraz w częściach wspólnych zostały umieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji.

5. Wszystkie części wspólne zostały wyposażone w tablice informujące o przyjętych zasadach postępowania.

6.Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. rękawiczki ochronne, maseczki oraz płyny do dezynfekcji.

7. Stworzone zostały wewnętrzne zasady poruszania się pracowników w przestrzeniach wspólnych w sposób ograniczający do minimum kontakt pracowników na korytarzach.

8. Powstał wewnętrzny schemat postępowania pracowników w trakcie korzystania ze stołówki firmowej, uwzględniający różne godziny spożywania posiłków dla osób pracujących na różnych piętrach.

9.Stworzony został wewnątrzfirmowy zbiór zasad dotyczących kontaktów pracowników Palisander w sytuacjach służbowych poza firmą– wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania przyjętych przez Palisander zasad higieny.

10. Wszystkie przestrzenie wspólne takie jak poręcze na klatkach schodowych, klamki, przyciski w windzie, itp. poddawane są dezynfekcji dwukrotnie w ciągu dnia.

Skuteczność naszych działań została potwierdzona pozytywnym wynikiem kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2020 przez Inspekcję Sanitarną.

katalog palinfo
Chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w naszej firmie?
Wpisz swój adres e-mail