Cień pod sliderem

CSR

Prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie od wielu lat wpisane jest w styl zarządzania Palisander. Strategia CSR przyjęta na lata 2017-2020 opiera się na 4 mocnych filarach. Skoncentrowana jest na działaniach: bycia wiarygodnym partnerem w biznesie, minimalizowania wpływu na środowisko, niesienia pomocy potrzebującym oraz inwestycji w kadrę. Dzięki realizacji założeń Palisander zapewnia o swojej odpowiedzialności, przejrzystości i etycznym postępowaniu w biznesie.

csr2_660x420
WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE |PRACOWNIK |SPOŁECZNOŚĆ |ŚRODOWISKO |

Najlepsze rozwiązania systemów szalunkowych:

 • Oferta systemów i rozwiązań szalunków ściennych, stropowych, słupów, inżynieryjnych oraz systemów BHP zapewniających ochronę i bezpieczeństwo na budowie.
System zarządzania:

 • Udoskonalanie przejrzystego i skutecznego systemu zarządzania najmem szalunków QLOS – najwyższa jakość w obszarach: Logistyki, Obsługi i Szalunków.
Uczestnictwo w życiu branżowym:

 • Udział w konferencjach i seminariach na rzecz promowania i poznawania sektora branży budowlanej.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród uczestników rynku.
csr_partner

Zapewnienie możliwości rozwojowych pracownika:

 • Inwestycja w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje (kursy, szkolenia).
Promocja zdrowego trybu życia:

 • Inwestycja w pracownicze pakiety medyczne i opiekę lekarską, promowanie aktywności fizycznej, organizacja turniejów sportowych.

Programy integracyjne:

 • Przedsięwzięcia polegające na budowaniu przywiązania i zaufania pracowników do firmy dzięki motywowaniu do pracy, utrzymaniu dobrych kontaktów międzyludzkich, rozwiązywaniu kwestii spornych.

 

csr_pracownik

 

Działania na rzecz niesienia pomocy potrzebującym:

 • Przedsięwzięcia polegające na wspieraniu osób i lokalnych instytucji wymagających pomocy.
 • Uczestnictwo w akcjach pomocy charytatywnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Uczestnictwo w seminariach i konferencjach branżowych wspierających lokalne społeczności.
Działania na rzecz promocji i rozwoju przyszłych kadr:

 • Wspieranie Szkolnictwa Wyższego.
 • Udział w konferencjach i seminariach na rzecz promowania i poznawania sektora branży budowlanej.
Działalność w organizacjach branżowych:

 • Wspieranie inicjatyw rozwojowych branży.
 • Wspieranie konstruktywnych zmian w przepisach prawnych dotyczących budownictwa.
 • Udział w misjach gospodarczych promujących polskie produkty za granicą.

csr_spolecznosc

 

Działania proekologiczne:

 • Działania minimalizujące wpływ na środowisko: wdrażanie ekologicznych produktów i usług, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników.
Wykorzystywanie materiałów podlegających recyklingowi:

 • Oferowanie klientom produktów z elementami w 100 % podlegającymi recyklingowi  (np. poszycie z tworzywa sztucznego).
Współpraca z budowami legitymującymi się certyfikatem energooszczędności i ekologiczności BREEAM, LEED.

csr_srodowisko