BIM

Technologia BIM jest obecnie bardzo intensywnie rozwijaną koncepcją informatyczną w budownictwie. W ogólnym ujęciu jest to przyszłościowa metoda planowania i kontroli wszystkich procesów dotyczących inwestycji – od koncepcji do eksploatacji. Dotyczy to wszystkich branż oraz procesów związanych z realizacją oraz eksploatacją obiektów budowlanych – również prac szalunkowych.

W firmie Palisander technologię BIM wykorzystujemy do jeszcze lepszego planowania i kontrolowania całego procesu szalunkowego – od oferty poprzez planowanie, projektowanie, obsługę techniczno-logistyczną aż do zwrotu szalunków i rozliczenia końcowego. W tym celu stworzyliśmy specjalistyczne oprogramowanie PAL-BIM umożliwiające projektowanie szalunków zgodnych ze standardami stosowanymi w projektach BIM.

Wirtualny załadunek w ramach Logistyki 4.0

Pierwszym krokiem, poza pozyskaniem oprogramowania, w kierunku wprowadzenia BIM w Palisander było stworzenie wirtualnego magazynu. Każdy wirtualny element szalunkowy poza właściwościami geometrycznymi ma zawarte w swoim komponencie cały szereg informacji umożliwiających sprawne generowanie wszelkich zestawień i kalkulacji na podstawie projektu szalunków PAL-BIM (masa, powierzchnia, wartość katalogowa). Dzięki temu możliwe było wprowadzenie innowacji logistycznej w postaci wirtualnego załadunku. Program PAL-BIM generuje wirtualny model samochodu, na którym na podstawie dokumentu wydania WZ złożonym w systemie jest „modelowany” załadunek w możliwie najefektywniejszy sposób. Zawarte w komponentach informacje pozwalają na weryfikację poprawności załadunku pod względem dopuszczalnej masy załadunku. Na tej podstawie tworzony jest szczegółowy plan załadunku. Bardzo częstym zjawiskiem na placach budowy jest niewykorzystywanie przestrzeni załadunkowej w wyniku niewłaściwego zaplanowania załadunku. Dzięki temu w znaczny sposób udało się zredukować ilość transportów szalunków na budowy.

BIM na każdym etapie realizacji kontraktu

Praca z BIM w Palisander rozpoczyna się od otrzymania od klienta zapytania ofertowego wraz z dokumentacją techniczną. Niestety z uwagi na wciąż raczkujący jeszcze w Polsce proces technologii BIM większość dokumentacji projektowej spływa w formie „płaskiej” 2D (pliki PDF rzadziej DWG). Dzięki nowoczesnym programom, w stosunkowo krótkim czasie, jesteśmy w stanie przetransformować projekt 2D na model 3D, który jest podstawowym elementem całej pracy związanej z BIM. Szczęśliwie dla wszystkich, BIM ma się coraz lepiej i ilość zapytań ofertowych wraz z dostępnym modelem budynku jest coraz większa. Model 3D umożliwia nam uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji do wykonania przedmiaru prac szalunkowych niemalże natychmiast oraz do rozpoczęcia prac projektowych. Modelowanie 3D ma jeszcze jedną, niepodważalną zaletę w stosunku do prac w przestrzeni dwuwymiarowej, a mianowicie możliwość natychmiastowego wykrywania kolizji. Dodatkowo w przypadku skomplikowanych rozwiązań technicznych model 3D pozwala na lepszą analizę projektu oraz poprawia planowanie prac na placu budowy.

Poprzez kompatybilność PAL-BIM z praktycznie wszystkimi, nawet darmowymi przeglądarkami BIM, klient może na bieżąco weryfikować poprawność montażu szalunków na podstawie otrzymanego modelu szalunków w formacie IFC na ekranie swojego komputera bądź tabletu.
Dodatkową funkcjonalnością programu PAL-BIM jest możliwość zamodelowania szalunków na istniejącym już obiekcie budowlanym na podstawie wczytanej chmury punktów istniejącego obiektu – dotyczy to zwłaszcza remontowanych budynków. Dzięki temu możliwe jest bieżąca weryfikacja kolizji i zagrożeń prac szalunkowych jeszcze na etapie projektu. Chmura punktów to inaczej mówiąc zbiór punktów rozsianych w danej przestrzeni i przypisane do nich położenie w odniesieniu do punktów referencyjnych. Ich lokalizację ustala się zazwyczaj poprzez skanowanie laserowe 3D. Dzięki temu możliwe jest bieżąca weryfikacja kolizji i zagrożeń prac szalunkowych jeszcze na etapie projektu.

Wydajniejsze projektowanie i zarządzanie kosztami szalunków

Zastosowane w firmie Palisander specjalistyczne oprogramowanie PAL-BIM umożliwia w szybki sposób wygenerowanie projektów szalunków wraz z listami materiałowymi. Program umożliwia podział projektu szalunkowego na etapy i umożliwia wygenerowanie rotacji szalunków aby w końcowym efekcie stworzyć kompletny harmonogram prac szalunkowych, zgodnie z zadanymi wcześniej warunkami brzegowymi. Istnieje możliwość wygenerowania list materiałowych w podziale na poszczególne etapy/rotacje oraz stworzenie na tej podstawie harmonogramu prac szalunków przy założeniu dowolnego potencjału.

Dzięki kompatybilności oprogramowania PAL-BIM z najpopularniejszymi formatami programów do harmonogramowania (m.in. MS Project) mamy możliwość łatwego wygenerowania harmonogramu prac szalunkowych na podstawie harmonogramu otrzymanego od klienta. Mówimy tutaj o aspekcie 4D w BIM, a automatyczne połączenie oprogramowania PALIS-BIM z systemem ERP umożliwia wygenerowanie kompletnej oferty cenowej wraz z listami materiałowymi na poszczególne etapy inwestycji co jest aspektem 5D w BIM.

Poprzez aplikacje PAL-BIM można z łatwością zasymulować zmienne warunki na budowie. Zmieniając na przykład ilości potencjałów można szybko zasymulować zmianę postępu prac w harmonogramie oraz wykazać różnicę kosztową tego rozwiązania. Na tej tej podstawie klient może wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant. Dzięki zintegrowanemu modelowi szalunkowemu z systemem ERP, klient ma możliwość bieżącej kontroli kosztów budowy w oparciu o model BIM. Wszystkie te operacje są na bieżąco ukazane również w formie graficznej na modelu 3D a oprogramowanie umożliwia również stworzenie prezentacji multimedialnych, dzięki którym, klient jest w stanie zobaczyć realistyczny model budynku wraz z szalunkami oraz w bardzo prosty sposób wygenerować animację na potrzeby prezentacji marketingowych.

Elastyczność oprogramowania pozwala na ciągłe zmiany zarówno rozwiązań szalunkowych jak i czasu rotacji szalunków co jest dość powszechnym zjawiskiem w trakcie realizacji budowy. Dzięki temu również następuje automatyczne połączenie projektu/modelu z platformą internetową Palisander-EVO, w której to platformie klient na bieżąco ma wgląd w kompletną dokumentację finansowo-rozliczeniową

Podsumowanie

Ciągły rozwój oprogramowania PAL-BIM pozwala na dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz logistycznych. Firmy wykonawcze muszą stale rozwijać technologię BIM oraz wdrażać udoskonalenia w każdym kolejnym projekcie. Firma Palisander, która już posiada doświadczenie w BIM, jest gotowa do wsparcia klientów w tym zakresie.