Kolejna przemysłowa budowa we współpracy z firmą UNIBEP

Palisander od lat współpracuje z firmą Unibep, zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i przemysłowym. Razem realizowaliśmy m.in. Fabrykę Proszków Mlecznych Mlekovita 3 – jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk tego typu w Europie.

Obecnie nasze firmy współpracują przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim. Wszystko w ramach projektu zatytuowanego ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W planie jest przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków. 

Palisander od grudnia dostarcza na budowę flagowe systemy ścienne – ALFA, BETA oraz stropowy – PAL-20. Na budowie wykorzystywany jest przede wszystkim szalunek OMEGA, zapewniający idealną krzywoliniowość ścian zbiorników okrągłych i zachowanie wymiarów nawet w przypadku małych promieni.

Nad wszystkim czuwa doradca techniczny firmy Palisander.