LOGISTYKA 4.0 – Poznaj nową jakość obsługi

Postępująca digitalizacja wielu obszarów pracy nie ominęła też branży budowlanej. Konieczność szybkiego dostępu do informacji oraz powszechność urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu, daje możliwość znacznego usprawnienia pracy kierownictwa budów. Palisander wprowadził kompleksowe narzędzia usprawniające pracę z szalunkami oraz umożliwiające pełny wgląd w cały proces logistyczny związany z najmem szalunków.


PLATFORMA INTERNETOWA EVO

INTERNETOWA REVOLUCJA

W odpowiedzi na zmieniające się standardy pracy i coraz intensywniejszą digitalizację, Palisander stworzył platformę internetową EVO, która ułatwia pracę kierownictwu budów. Platforma EVO to odpowiedź na rosnącą potrzebę zdalnego dostępu do informacji o budowie. Dzięki EVO, w  jednej prostej aplikacji będzie możliwy dostęp do wszystkich danych potrzebnych do kierowania budową.


Platforma internetowa EVO pozwoli:


– zobaczyć online skondensowane dane z budowy.

– otrzymać zdalny dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących sprzętu, który znajduje się obecnie na budowie.

– uzyskać dostęp do zestawienia kosztów, które pomoże zachować kontrolę nad budżetem, nawet pracując zdalnie.

– dzięki nagraniom ze specjalnego systemu rejestratorów – w każdej chwili będzie można skontrolować załadunek, rozładunek oraz odbiór ilościowo-jakościowy sprzętu, który został dostarczony na budowę.E-MAGAZYN

BĄDŹ ONLINE W NASZYM MAGAZYNIE


Dostrzegając zmieniające się potrzeby rynku, Palisander wprowadził innowacyjne w branży szalunkowej rozwiązanie – E-MAGAZYN. Nowa usługa to możliwość wirtualnego uczestniczenia  w całym procesie logistycznym, który rejestrowany jest przez umieszczone na specjalnej bramownicy kamery, dokumentujące szczegółowo wszystkie czynności naszych pracowników przy obsłudze towaru. Wysoka jakość dokumentacji, pozwoli zweryfikować towar wydany na budowę, a dzięki możliwości wykonywania dużych przybliżeń będzie możliwe policzenie poszczególnych elementów.

Dzięki usłudze E-MAGAZYN możliwe będzie zobaczenie online załadunku, rozładunku oraz odbiorów ilościowo-jakościowych, odbywających się w magazynie Palisander, a transparentność wszystkich działań zagwarantuje wysoką jakość współpracy.

Nagrania/zdjęcia* pozwolą obserwować online cały proces logistyczny związany z towarem z  budowy. Specjalne oznakowanie odbieranego towaru  pozwoli przeanalizować proces odbioru ilościowo-jakościowego i zrozumieć klasyfikację zastosowaną do poszczególnych elementów. 


Wysoka jakość dokumentacji pozwoli zweryfikować  towar wydany na budowę. Dzięki możliwości wykonywania dużych przybliżeń będzie można policzyć poszczególne elementy.


*Usługa filmowania dotyczy procesu logistycznego w Oddziale Centrum. W pozostałych oddziałach firmy klienci otrzymują obszerną dokumentację fotograficzną.