Węzeł ,,Marynarska”

Rok realizacji: 2011, Miejsce realizacji: Warszawa
Realizacja:
Oddział Centralny

Węzeł na S79

Wykonany obiekt zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ul. Marynarskiej-Sasanki z linią kolejową nr 8 Warszawa-Kraków jest częścią projektu odcinka drogi ekspresowej S79.
Podparcie konstrukcji ustroju nośnego z płytą pełną o grubości 1,20 m, szerokości 9,40 m i długości 140 m wykonano przy użyciu szalunków Palisander. Wiadukt ma kształt łuku poziomego. Na płycie nośnej zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,10 m oraz obustronne kapy gzymsowe szerokości 1,25m.

Wykorzystane systemy: