Pomosty wewnętrzne szachtów windowych

Pomosty podnoszone

Szybkość montażu

Obciążenie robocze do 2 kN/m2

Bezpieczeństwo

Pomost wewnętrzny szachtów windowych

jest rozwiązaniem zabezpieczenia BHP.

  • pomosty wewnętrzne mają zastosowanie przy niewystarczającej ilości miejsca dla pomostów wspinających.
  • składają się one z dwóch lub więcej dźwigarów pomostu podnoszonego i krawędziaków lub desek montowanych na budowie.
  • konstrukcja podestu umożliwia jego szybki i łatwy montaż.
  • maksymalne obciążenie robocze do 2kN/m2 + masa własna deskowania, 3 kN/m2 bez deskowania.
  • Dopuszczalny odstęp dźwigarów: do 1,70 m.
  • Dopuszczalna rozpiętość dźwigarów: do 5,00 m.
  • Wysokość deskowania: do 4,50 m.
Zapytaj o ofertę
Oddział Centralny
oferty@palisander.com.pl
Oddział Południe
poludnie@palisander.com.pl
Oddział Zachód
zachod@palisander.com.pl
Oddział Północ
polnoc@palisander.com.pl