Nabrzeże Rumuńskie

Rok realizacji: 2015, Miejsce realizacji: Gdynia
Realizacja:
Oddział Zachód

Rozbudowa portu w Gdyni

Nabrzeże Rumuńskie w Gdyni jest nabrzeżem skrzyniowym zbudowanym w latach 30 ubiegłego wieku. Ze względu na fakt, iż stara konstrukcja oraz stan techniczny nie pozwały na pełne wykorzystanie potencjału przeładunkowego Nabrzeża, zostało ono przebudowane na odcinku 356 metrów.
Prace objęły część podwodną i nadwodną Nabrzeża. Poszycie szalunku Mammut, wykonane w całości z tworzywa sztucznego,  jest odporne na działanie wody – również słonej, chemii oraz promieniowania UV. Parametry te mają istotne znaczenie w przypadku budowy obiektów hydrotechnicznych, gdzie szalunek ma bezpośredni kontakt z wodą;  nie zachodzi konieczność wymiany poszycia po każdorazowym użyciu szalunku, co przekłada  się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów budowy.

Wykorzystane systemy: