Obwodnica Inowrocławia

Rok realizacji: 2016, Miejsce realizacji: Inowrocław
Realizacja:
Oddział Zachód

Budowa obwodnicy Inowrocławia

Obwodnica Inowrocławia o długości prawie 19 km ominie miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń – Poznań. Inwestycja realizowana w systemie „Projektuj i buduj” zakłada budowę 3 węzłów drogowych ( „Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły” ), kilkunastu obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę wielu obiektów związanych z ochroną środowiska. I etap inwestycji rozpoczął się w październiku 2015 r. od odcinka łączącego drogi krajowe nr 15 i 25.

Zadaniem wykonawcy – oprócz spełniania wymogów konstrukcyjno-technicznych – było uzyskanie wysokiej jakości betonu architektonicznego. Stopień trudności realizacji tych wytycznych zwiększał założony symetryczny system płyt i ściągów. Zastosowany szalunek Alfa (70 kN/m²) umożliwił wykonanie betonu architektonicznego na przyczółkach obiektu o wysokości ponad 6 m bez konieczności stosowania dodatkowych powierzchni takich, jak maty czy nabijana na szalunek sklejki.