Droga ekspresowa S17

Rok realizacji: 2018-2019, Miejsce realizacji: Trasa S17 (Warszawa – Lublin)
Realizacja:
Oddział Centralny

Budowa drogi ekspresowej S17

Budowa drogi ekspresowej S17 to kolejna ważna inwestycja drogowa ostatnich lat. Najciekawsze dane dotyczące przedsięwzięcia: cały odcinek prac – to blisko 60 km i blisko 90 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 23 mosty i 45 wiaduktów. Realizacja inwestycji odbywa się przy udziale Palisander.
Większość obiektów tj. mostów, wiaduktów, przejść wykonano w technologii betonu architektonicznego.

Ustroje nośne znacznej części obiektów są zespolone, w głównej mierze oparte na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu MG. Technologia wykonania takich konstrukcji zakłada wykonanie przyczółków, filarów pośrednich oraz ich oczepów w I etapie. Następnie zakładane jest oparcie belek na oczepach filarów i wykonanie płyty pomostowej.